...Vicces Sztárválogatás Videók...
...Tesco Baki Képek...
...Valódi Ellenörző Beírások...
...Hülye Kérdések...
(Faviccek)
...DBoy Humor 2...
...Vicces Dolgozat Válaszok...
...Vicces Hangfelvételek......Vicces Dolgozatok...
...Vicces válaszok gyerekek dolgozataiban...
 
- II. József Mária és Terézia fia volt. 
 
- Amikor kitört a Vezúv, pompája teljesen elpusztult.
 
- A valós szám az, amelyik tényleg annyi, amennyi. 
 
- Trójában falovakkal oldották meg a tömegközlekedést.
 
- Az Árpád Ház nem sokáig volt üres, mert az Anjouk rögtön beköltöztek.
 
- A baktériumokról: Van mikroszkópikus, ami kicsit nagyobb, mint ami mikroszkóppal látható.
- A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda...
 
- A fecske egy költöző madár, olyan mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá.
 
- Barbarosa seregében kitört a pestis, amely elől maga a király is csak álruhában tudott menekülni.
 
- Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.
- Eötvös József többek között Budán született.
 
- A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit sem lehet kétszer megölni.
 
- Az éhenhalt sereg kitakarodott az országból.
 
- Az őserdő olyan terület, ahová emberi kéz még nem tette be a lábát.
 
- Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.
 
- Szegény árva kislány volt Marika, sem apja, sem anyja, a nagynénje is csak úgy könyörületből hozta világra.
 
- A macska igen szívós állat, mert ha agyonverik még sokáig él, mielőtt megdögölne.
 
- A magyar vitézek többnyire nem éltek haláluk napjáig, mert már előbb elestek.
 
  - Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban.

    - A katonák életüket és halálukat kockáztatták.

    - A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de akkor már
    nem volt mit tenni.

    - A víz oxigénből és folyadékból áll.

    - A szomorú elhanyagolt sírok mellett élettel teli sírhalmokat is
    találhatunk.

  - A mocsári vész 1526-ban volt.

    - A Szent Jobb István király bal keze.

    - Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.

    - Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel
    fejünk belül sötét.

    - A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak.

    - A háborúban a nők is megteszik a kötelességüket a férfiakkal együtt,
    úgy elöl, mint hátul.

    - A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja
    az embereket a szagával.

    - Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik.

    - Sok régi kőzetben megtalálhatók az őskori halak lábnyomai.

    - A bronzkorszak tűzzel-vassal pusztította a rézkorszakot.

    - Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gyarapodik.

    - A középkorban a várakat katakombákkal lőtték.
 
    - Kanada területe egyenlő Európa lakosságával.

    - A kenguru kicsinye fészeklakó.

    - A ménes egy nagy lócsomó.
 
- Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a kardját és
    majdnem lelőtte Toldi Miklóst, ő azonban észrevette a fondorlatos tervet.

    - Boldog Margit az erény útját követte. Ártatlan életét és elsőszülött
    gyermekét az úrnak ajánlotta.

    - Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott
    azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.

    - Kolombusz háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt.

   - Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz meg nem tette be a lábát

   - Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt ólmozott vadkan ölte meg.

    - A végek vitézei többnyire nem éltek haláluk napjáig, mert már
    korábban elestek.

   - Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt

   - És akkor a költő megírta a Szundi két apródja című verset.

    - Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.

    - Egyiptom őslakói a múmiák.

    - A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit
    nem lehet kétszer megölni.

    - A kutatók az őshazában megtaláltak az ősmagyarok hátrahagyott részeit.

    - A Bibliát Guttenberg találta fel.

    - Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.

    - A XVIII. századi főurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt
    szökőkutakkal.

    - A baktériumokról: - Van mikroszkopikus, ami kicsit nagyobb, mint ami
    mikroszkóppal látható.

    - A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek
    maguk elé.

    - A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak.

    - Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba.

    - Villon fő műve az Ótestamentum.

    - A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda...

    - II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt.

    - A fecske egy költöző madár olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb
    és nem hasonlít rá.

    - Barbarosa seregében kitört a pestis, amely elöl maga a császár is
    csak álruhában tudott menekülni.

    - Ady Boncza Bertalant vette feleségül.

    - Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.

    - A Toldi olyan mű, amelyben a főhőst feldolgozzák.

   - A kőolajat kövekből sajtolták.

    - Eötvös József többek között Budán született.

    - Csapadékfajta: lisztharmat.

    - A cápa jellemzése: - Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni.

    - Milyen betegséget lehet kapni a parlagfűtől? - Energiát
 
 
Mi jellemző a jó vezetőre?
Az a jó vezető, aki nem iszik, és időben lefékez a gyalogos előtt.


Fogalmazás a lakásról:
Én így képzelem el a lakásomat. De ha mégsem így lesz, akkor biztos másképp lesz.


Mit nevezünk állócsigának?
Ami lassan mozog.

Mi a hidegháború?
Amikor télen háborúznak.

A napokat milyen nagyobb időegység váltja fel?
Felhő.
 
Ismerd fel rajzról az állatokat!
- Pézsmapocsék
- Mocsári patkány

Az oroszlán jellemzése:
- hangja: vastag, kitörő
- látása: gonosz

A cápa jellemzése:
Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni. 
 
 
 


www.dbh2.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!